ไพฑูรย์​ อิสระเสรีพงษ์

ตำแหน่ง ผู้สมัคร ส.ก. เขตหนองจอก

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์การทำงาน

– สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 6 สมัย
– รองประธานสภากรุงเทพมหานคร