Tag: ชาวนา

เสวนา เปิดตัวหนังสือ ฟังชาวนาบ้าง
‘ยรรยง’ เปิดตัวหนังสือจำนำข้าว ระบุโครงการช่วยเหลือชาวนา ใช้มานานหลายรัฐบาล ต่างแค่รูปแบบ
อ่านต่อ