รู้จริงถึงเรื่องราว >> 5 จุดเสี่ยงสัมผัสโควิด-19 ในชีวิตประจำวัน

5 จุดเสี่ยงสัมผัสโควิด-19 ในชีวิตประจำวัน

3 พฤษภาคม 2563


หลังมาตรการต่างๆ ได้รับการผ่อนคลาย พี่น้องประชาชนหลายท่าน อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อสะสางภารกิจส่วนตัวที่จำเป็นซึ่งติดค้างเอาไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงหลายภาคส่วนอาจเริ่มกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
.
การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ตลอดจนการรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing ยังเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
.
นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ กรรมการศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย ห่วงใยพี่น้องประชาชน ฝากคำแนะนำในการปฏิบัติตัว กรณีที่ท่านอาจต้องไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้าหรือรวมถึงการใช้บริการสาธารณะอื่นๆ มาย้ำเตือนกันอีกครั้ง เพื่อให้ท่านและบุคคลใกล้ชิดปลอดภัยจากเชื้อไวรัส ดังนี้

• บันไดเลื่อน : หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสที่จับบันไดเลื่อน ควรสวมใส่ถุงมืออนามัยแทนการสัมผัสโดยตรง และถ้ามีการสัมผัสควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่

• ลิฟต์ : ควรใช้ปากกาหรือวัสดุอื่นกดลิฟต์แทนการใช้นิ้วมือ และถ้าสัมผัสปุ่มลิฟต์ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่

• ตู้เอทีเอ็ม หรือ ตู้อัตโนมัติ : หลังใช้บริการเสร็จสิ้น ควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่

• บัตรจอดรถ : ควรเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และควรรีบทำความสะอาดมือหลังสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่

• ธนบัตร หรือ เหรียญ : ภายหลังการหยิบจับธนบัตรหรือเหรียญ ควรรีบทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่