รู้จริงถึงเรื่องราว >> ทำไมต้องรับจำนำข้าว?

ทำไมต้องรับจำนำข้าว?

24 พฤศจิกายน 2557

รายได้เฉลี่ยต่อวัน วันละ 47 บาท หรือ เดือนละ 1,033 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 248 บาทต่อวัน หรือเดือนละ 5,448 บาท หรือเทียบได้ 5 เท่าจากรายได้เดิม