รู้จริงถึงเรื่องราว >> การประเมินความคุ้มค่าโครงการสาธารณะตามกม.หน่วยงานที่มีหน้าที่คือ สศช.และสงป. ซึ่งมีความเห็นสนับสนุนมาตลอด

การประเมินความคุ้มค่าโครงการสาธารณะตามกม.หน่วยงานที่มีหน้าที่คือ สศช.และสงป. ซึ่งมีความเห็นสนับสนุนมาตลอด

14 ธันวาคม 2558