รู้จริงถึงเรื่องราว >> โครงการรับจำนำข้าวไม่ใช่การลงทุนเพื่อหาผลกำไรจึงไม่มีการคิดกำไรขาดทุน

โครงการรับจำนำข้าวไม่ใช่การลงทุนเพื่อหาผลกำไรจึงไม่มีการคิดกำไรขาดทุน

14 ธันวาคม 2558