รู้จริงถึงเรื่องราว >> เศรษฐกิจรายได้ประชาชนลดลง เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำสุดในอาเซียน

เศรษฐกิจรายได้ประชาชนลดลง เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำสุดในอาเซียน

26 ธันวาคม 2558