รู้จริงถึงเรื่องราว >> ความเชื่อมั่นต่างชาติถดถอย การมาเยือนในระดับผู้นำประเทศหยุดชะงัก ลดน้อยลง

ความเชื่อมั่นต่างชาติถดถอย การมาเยือนในระดับผู้นำประเทศหยุดชะงัก ลดน้อยลง

28 ธันวาคม 2558