รู้จริงถึงเรื่องราว >> โครงการรับจำนำข้าวช่วยชาวนา ไม่ได้ทำให้วินัยการเงินการคลังเสียหาย

โครงการรับจำนำข้าวช่วยชาวนา ไม่ได้ทำให้วินัยการเงินการคลังเสียหาย

13 มกราคม 2559