รู้จริงถึงเรื่องราว >> กรณีข้าวหาย ข้าวเน่า ข้าวเสื่อมคุณภาพ รัฐไม่เสียหาย ผู้รับฝากรับผิดชอบตามสัญญา

กรณีข้าวหาย ข้าวเน่า ข้าวเสื่อมคุณภาพ รัฐไม่เสียหาย ผู้รับฝากรับผิดชอบตามสัญญา

14 มกราคม 2559