รู้จริงถึงเรื่องราว >> แรงงานภาคการเกษตรมีรายได้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับภาคแรงงานอื่นๆในไทย?

แรงงานภาคการเกษตรมีรายได้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับภาคแรงงานอื่นๆในไทย?

12 ธันวาคม 2557