รู้จริงถึงเรื่องราว >> ทัศนคติของเกษตรกรต่อผู้เช้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเป็นอย่างไร?

ทัศนคติของเกษตรกรต่อผู้เช้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเป็นอย่างไร?

12 ธันวาคม 2557