รู้จริงถึงเรื่องราว >> โครงการจำนำข้าวส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร?

โครงการจำนำข้าวส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร?

12 ธันวาคม 2557