รู้จริงถึงเรื่องราว >> 3 ปัญหาหลักที่ต้องเร่งแก้ไข กับ 6 เดือน แก้ไขใบเหลืองประมง

3 ปัญหาหลักที่ต้องเร่งแก้ไข กับ 6 เดือน แก้ไขใบเหลืองประมง

9 มิถุนายน 2559