รู้จริงถึงเรื่องราว >> ปัจจัยที่ทำให้อัตราเติบโตเศรษฐกิจไทยรั้งอันดับต่ำสุด 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประวัติศาสตร์ไทย

ปัจจัยที่ทำให้อัตราเติบโตเศรษฐกิจไทยรั้งอันดับต่ำสุด 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประวัติศาสตร์ไทย

2 กรกฎาคม 2559