รู้จริงถึงเรื่องราว >> ปัญหาของชาวนา คือ ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาการตลาดไม่ใช่การผลิต

ปัญหาของชาวนา คือ ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาการตลาดไม่ใช่การผลิต

16 พฤศจิกายน 2559