รู้จริงถึงเรื่องราว >> ดัชนีคอร์รัปชั่นไทยร่วง ประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศทั่วโลก

ดัชนีคอร์รัปชั่นไทยร่วง ประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศทั่วโลก

31 มกราคม 2560