รู้จริงถึงเรื่องราว >> WEF จัดอันดับการขนส่งทางบกไทย ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค

WEF จัดอันดับการขนส่งทางบกไทย ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาค

26 เมษายน 2560