รู้จริงถึงเรื่องราว >> สรุปข้อเท็จจริงโครงการ ที่มีพฤติการณ์ส่อว่าทุจริต เอื้อประโยชน์และปกป้องพวกพ้อง แต่ไม่มีผลการตรวจสอบ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นความล้มเหลวอย่างยิ่ง ขององค์กรตรวจสอบในรัฐบาลชุด คสช.

สรุปข้อเท็จจริงโครงการ ที่มีพฤติการณ์ส่อว่าทุจริต เอื้อประโยชน์และปกป้องพวกพ้อง แต่ไม่มีผลการตรวจสอบ ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นความล้มเหลวอย่างยิ่ง ขององค์กรตรวจสอบในรัฐบาลชุด คสช.

27 มกราคม 2561