รู้จริงถึงเรื่องราว >> สถิติความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : ดัชนีการศึกษารายจังหวัดประจำปี 2557

สถิติความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : ดัชนีการศึกษารายจังหวัดประจำปี 2557

29 มกราคม 2558

สำหรับประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก ดัชนีการศึกษารายจังหวัดประจำปี 2557 โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้สำรวจสถานการณ์คุณภาพการศึกษาของไทยเป็นรายจังหวัดในปี 2557 โดยวัดจากจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย, IQ เด็กอายุ6-15ปี,อัตราการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา และคะแนนO-Net ระดับม.6 ของแต่ละจังหวัด ซึ่งพบว่า มีเพียง 15 จังหวัดที่มีดัชนีการศึกษาสูงสุด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม และภูเก็ต เป็นต้น ที่น่าสนใจคือกลุ่มจังหวัดอยู่ในผลคะแนนระดับต่ำกว่ามาตรฐานมีสูงถึง 33 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานและกลางตอนบน เช่น อุบลราชธานี ชัยภูมิ หนองบัวลำภู กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน รวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


ที่มา http://www.qlf.or.th/Home/Contents/149