“เพื่อไทย” จัดสัมมนาเสริมศักยภาพ ส.ส. และบุคลากรทางการเมือง มุ่งมั่นสานต่อภารกิจเพื่อประชาชน

(9 ต.ค. 62) พรรคเพื่อไทย จัดงานสัมมนาเสริมศักยภาพ ส.ส. และบุคลากรทางการเมือง ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

โดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวเปิดงานว่า วัฒนธรรมองค์กรของพรรคเพื่อไทย คือการทำงานมีเป้าหมายมุ่งไปที่ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก รองลงมาคือพรรค ประโยชน์ส่วนตัวต้องมาเป็นลำดับสุดท้าย เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการอาสา และการเมืองเป็นเรื่องของการเสียสละ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่าย ในฐานะที่เราเป็นพรรคเพื่อไทย แต่เราจะมุ่งมั่นสานต่อภารกิจ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนต่อไป

“ในฐานะพรรคเพื่อไทย พรรคฝ่ายค้าน เราจะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่า พรรคเพื่อไทยจะเป็นที่พึ่งและเป็นหัวใจของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง”


หลังจากนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “พรรคเพื่อไทยกับภารกิจการสร้างอนาคตประเทศไทย” โดยระบุว่า ถึงแม้เราเป็นพรรคฝ่ายค้าน แต่เราก็เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง ที่ทำงานทุ่มเทเพื่อประชาชน เพราะความรักและความศรัทธาที่ประชาชนมีให้ เพราะพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน เพื่อความหวังที่คนไทยทั้งประเทศฝากไว้กับเรา เราจะคอยดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน เพื่อให้บรรลุ 3 เป้าหมาย คือ 1. คืนความอยู่ดีกินดี และความสงบสุขให้กับคนไทย 2. ธำรงไว้ซึ่ง 3 สถาบัน คืนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่แท้จริงให้ประเทศไทย และ 3. คืนศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของประเทศไทย สร้างชาติไทยของเรา ให้กลับมาทันสมัยทัดเทียมโลกอีกครั้งหนึ่ง

“ขอเพียงเราร่วมใจกันเป็นหนึ่ง รวมพลังกันให้มั่น เราจะนำชัยชนะกลับมาสู่ประชาชนได้อย่างแน่นอน ขอพวกเราจงภูมิใจในความเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยของเรา ยืดอกและกล้าบอกประชาชนอย่างองอาจว่า เราคือเพื่อไทยที่มีหัวใจคือประชาชน”



ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดเวทีสัมมนาในหัวข้อ “เราจะสร้างสังคมไทยให้มีสันติสุขและมีอนาคตที่สดใสได้อย่างไร ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทย” โดย ศ.ดร.โภคิน พลกุล และ ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง ซึ่งมี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นผู้ดำเนินรายการ