เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 3