“คุณหญิงสุดารัตน์” ลงพื้นที่ชุมชนตลาดน้อย เสนอแนวทางพัฒนาศักยภาพ ยกระดับสู่ “Creative City” กระตุ้นท่องเที่ยว เสริมเศรษฐกิจฐานราก

25 มิถุนายน 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ดร.ลีลาวดี วัชโรบล นายพงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ นายสุรชาติ เทียนทอง อดีตผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ย่านชุมชนตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชน รวมถึงการหารือเพื่อกำหนดแนวทางเป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการดึงศักยภาพ เสน่ห์ที่เป็นวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่ในชุมชนให้เกิดความน่าสนใจและแรงดึงดูดบุคคลภายนอกในทุกกลุ่มทุกวัย ทั้งไทยและต่างประเทศให้เกิดความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการ “Creative City”


คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า การดึงศักยภาพของพื้นที่ การสร้างความน่าสนใจและการต่อยอดการค้าขายในรูปแบบออนไลน์ คณะทำงานยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชัน พัฒนาเว็บไซต์ หรือการดึงเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสร้างความน่าสนใจ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง โดยการประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อว่าการดึงศักยภาพชุมชนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ โดยมีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ของดีเฉพาะถิ่น จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน พัฒนากำลังซื้อภายใน ที่มาจากการท่องเที่ยว และเรื่องราวที่น่าสนใจของพื้นที่ชุมชนตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ อาจเป็นโมเดลสำคัญที่นำไปต่อยอด “Creative City” ให้เกิดการพัฒนาในทุกจังหวัดทั่วประเทศได้