กลุ่มเพื่อไทยพลัส เตรียมจัดเสวนาออนไลน์ ความร่วมอาเซียนหลังโควิด-19

29 มิถุนายน 2563 กลุ่มเพื่อไทยพลัส นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ประธานกลุ่มเพื่อไทยพลัส พร้อมด้วย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ รองประธานกลุ่มเพื่อไทยพลัส นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพื่อไทยพลัส น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย และ น.ส.ศรีโสภา โกฏคำลือ สมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมของกลุ่มเพื่อไทยพลัส 


โดย นายจุลพันธ์ กล่าวว่า หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ก็ปรากฏปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนตามมา ซึ่งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยและกลุ่มเพื่อไทยพลัสก็พยายามหาทางออกเพื่อให้สังคมได้ปรับตัวสำหรับแนวทางหรือสังคม New Normal ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกลุ่มเพื่อไทยพลัสได้เตรียมการที่จะจัดเสวนาออนไลน์ โดยเรื่องแรกคือความร่วมมือทางอาเซียน หลังโควิด-19 และเรื่องที่ 2 คือเรื่องสตาร์ทอัพ ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมืองไทยเข้าสู่กระบวนการดิจิตอลแต่การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชาชนในกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงจะเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ ให้เข้ามาร่วมเสวนากับพรรค เพื่อจะนำแนวคิดไปปรับใช้ได้ นอกจากนี้ ในเรื่องที่ 3 จะเกี่ยวกับอาชีพหลังโควิด-19 สภาวะหลังจากโรคระบาด ซึ่งเชื่อได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำมาหากินของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก็จะเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นติวเตอร์ แนะนำให้ความเห็นกับเยาวชนต่อไป


ทั้งนี้การเสวนาออนไลน์จะเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับมีการแปลสรุปเป็นภาษาไทยสั้นๆ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม สิงคโปร์ และลาว