พรรคเพื่อไทย จัดประชุมติวเข้ม ส.ส. เตรียมความพร้อม อภิปรายงบประมาณ ปี64 ชี้ไร้วิสัยทัศน์ ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ห่วงนำไปสู่ภาวะล้มละลายทางการคลัง

30 มิถุนายน 2563 พรรคเพื่อไทย จัดประชุมเตรียมความพร้อม ส.ส. ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวเปิดการประชุมว่า งบประมาณที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภามีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการตรวจสอบและการปรับให้มีความเหมาะสม ตอนนี้ปัญหาหลักคือวิกฤติเศรษฐกิจ หลังจากจบปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 เศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก เราจึงให้ความสำคัญกับทุกเม็ดเงินที่ลงไปซึ่งจะต้องตอบโจทย์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้จริง แต่เมื่อพิจารณางบประมาณปี 2564 แล้วพบว่ายังมีปัญหา คือ 1. จัดงบประมาณไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 2. จัดงบประมาณไร้ทิศทาง ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่รู้จะหารายได้มาจากที่ไหน สิ่งที่ควรทำกลับไม่ทำ ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงมากกว่าเรื่องสาธารณสุข 3. จัดงบประมาณที่ไม่เตรียมพร้อมให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขัน 4. จัดงบประมาณไม่คำนึงถึงภาระทางการคลัง โดยเฉพาะรายรับของประเทศ จัดงบประมาณซ้ำซ้อน เพิ่มภาระให้กับประชาชน 5. จัดงบประมาณที่ส่อให้เกิดการทุจริต เพราะมีการจัดงบประมาณแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้


ขณะที่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการศึกษาเอกสารงบประมาณ ปี 2564 แล้วเห็นว่า ไม่ควรรับหลักการในวาระ 1 และอยากให้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ร่วมไม่รับหลักการด้วย เพราะการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลตั้งอยู่บนความประมาท ซึ่งอาจนำประเทศไปสู่ภาวะล้มละลายทางการคลัง และการจัดงบประมาณไม่สามารถรองรับภาระหนี้สาธารณะที่เกิดจากการทำงบประมาณ เพราะมีรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ถือเป็นการสร้างภาระ และลดความพร้อมในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในอนาคตได้