สตรีกับปัญหาอุปสรรคและอนาคตในการทำงานทางการเมือง

·  อะไรคืออุปสรรคในการทำงานการเมืองของผู้หญิง

ในเรื่องของโอกาสและความเป็นผู้หญิง ภาระหน้าที่ที่ผู้หญิงทั้งหลายต้องแบกรับ เป็นการจำกัดการทำงานของผู้หญิง ความเป็นแม่ก็ดี ภาระในการดูแลครอบครัว และการเปิดโอกาสในการทำหน้าที่ด้านอื่นอีก

·  อะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับการเป็นนักการเมืองหญิง

ในประเทศเราสัดส่วนนักการเมืองหญิงไม่ได้มากนัก และบทบาทที่ถูกจำกัดด้วยภาระหน้าที่ กฎหมายและวัฒนธรรม แต่ด้วยประเทศนี้ค่อยๆ เปิดกว้าง ผู้หญิงลุกขึ้นมายืนหยัดทำหน้าที่ผู้นำหรือผู้บริหารประเทศได้ นั่นเป็นจุดที่หลายๆ ฝ่ายควรหันมามองว่า อะไรที่ผู้หญิงมีความสามารถ ถ้าหลายฝ่ายเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แสดงฝีมือ ผู้หญิงก็สามารถทำได้เช่นกัน

·  ควรสร้างแรงจูงใจอย่างไร ให้ผู้หญิงเข้าสู่ภาคการเมือง

หลายฝ่ายต้องช่วยกันแล้วเปิดโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา โอกาส และบทบาทต่างๆ การกระตุ้นให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมที่จะทำงานทางด้านการเมือง ทุกคนต้องช่วยกัน งานทางด้านกฎหมายที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ทำงานด้านการเมือง พวกเราต้องช่วยกัน หัวใจต้องตั้งต้นจากการเสียสละที่จะเข้ามาทำงานทางด้านการเมือง ต้องมีก่อน และไม่ใช่ง่ายที่ผู้หญิงจะเข้ามาทำงานการเมือง เพราะต้องใช้ความอดทนที่สูง สัดส่วนในเรื่องการทำงานการเมืองที่เพิ่มให้ผู้หญิงนั้น เป็นเรื่องที่ดีในเชิงกฎหมาย ถ้าพื้นฐานแรงจูงใจสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองนั้นไม่มี ก็จะไม่มีประโยชน์อะไร  ถ้าสังคมภาคส่วนต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้

·  ในวันสตรีสากลถ้าต้องเริ่มจากตัวคุณ คุณจะเริ่มลงมือทำเพื่อให้สังคมเกิดความเท่าเทียมอย่างไร

ต้องเกิดจากความคิด ทัศนคติที่ไม่มีอคติ หลายฝ่ายต้องพูดคุยกัน แล้วเปิดทางให้แต่ละส่วนได้ทำหน้าที่ตามที่แต่ละฝ่ายสามารถทำได้ และทำได้ดีเพื่อให้เกิดความสมดุล ตอนนี้ความเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศมีมากขึ้น แม้ว่าจะถูกปิดบังด้วยเรื่องวัฒนธรรม แต่ว่าถ้าหัวใจยอมรับทั้งชายหญิงบนความเท่าเทียมกันและสามารถทำงานสานประโยชน์กันและกันบนความเท่าเทียมได้ ก็จะเป็นความสมดุลที่ยังประโยชน์ได้


คุณชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร
.ส.ราชบุรี พรรคเพื่อไทย