ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เรื่องเชิญสมาชิกพรรคแสดงความจำนงหรือเสนอชื่อสมาชิกพรรคเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย
แบบแสดงความจำนง สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  คลิ๊ก

แบบเสนอชื่อสมาชิกพรรคเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  คลิ๊ก