เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรคเพื่อแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 1