เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองประจำจังหวัดปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2