เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองประจำจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 4