เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองประจำจังหวัดปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ 1