มติชน 42 ที่ชุมนุมชั่วคราวหลากพรรคการเมือง


- ในฐานะที่เป็นแฟนมติชนมาช้านาน ได้ปลีกเวลาการทำงานในพื้นที่จังหวัดนครพนมมาแสดงความยินดีงานวันเกิดมติชนร่วมกับผู้บริหารพรรคเพื่อไทย

- ได้พบพี่ ๆ น้อง ๆ นักข่าวทักทายสอบถามสารทุกข์ สุกดิบกันตามประสาคนคุ้นเคย

- ได้พบนักการเมืองเกือบทุกพรรค ทักทายเคารพกันตามอาวุโส

- เรื่องทึ่คุยกัน ร้อยทั้งร้อยพูดกันเรื่องวันเลือกตั้ง เลื่อนหรือไม่เลื่อน ถ้าเลื่อน เลื่อนแค่ไหน ฯลฯ

- เพราะการเลือกตั้ง เป็นความหวังของประชาชนที่ต้องการออกจากปัญหาที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง ที่เห็นพ้องต้องกันว่าหนักหนาสาหัส

- ที่สำคัญ เวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่าประชาชนไม่อาจฝากผี ฝากไข้ไว้กับรัฐบาลนี้ได้ ดังนั้น จึงขออย่าได้ตำหนิประชาชนที่เรียกร้องการเลือกตั้งเพราะนี่คือทางออกโดยสันติที่ประชาชนจะเลือกรัฐบาลด้วยมือของประชาชนเอง

- เห็นนักการเมืองต่างพรรค ทักทายกัน เคารพกันตามระบบอาวุโส นี่คือคุณสมบัติของคนไทยที่ติดตัวมาแต่กำเนิด 

- เรายังจะต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริงภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

วันนี้ร่ำลากันด้วยความหวัง ความหวังร่วมกันที่อยากจะเห็นประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมโลกอย่างมีเกียรติยศ และศักดิ์ศรีเยี่ยงนานาอารยประเทศ

Chavalit Vichayasuthi - ชวลิต วิชยสุทธิ์

ที่มา www.facebook.com/ChavalitVichayasuthi/