กระจายรายได้ ด้วยกระเป๋าเงินจากคนทั่วโลก


เราจะพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ทุกจังหวัด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ใหม่ให้กับคนไทย เป็นการกระจายรายได้ที่ประชาชนจับต้องได้ ทำได้จริง
เราจะทำเงินให้หาง่าย ให้คนตัวเล็กรอดตายจากวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้

เลือกพรรคเพื่อไทย หัวใจ คือ ประชาชน