30 บาทฯยุคใหม่ สร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า

ให้คนทำโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคสำเร็จมาแล้ว มาสร้าง 30 บาทฯยุคใหม่ สร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า แข็งแรงก่อนแก่ ตรวจสุขภาพก่อนป่วย มีหมอผ่านมือถือ คนไทยจะไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย ได้เวลาใช้งบประมาณอย่างชาญฉลาด ให้พรรคเพื่อไทยลงทุนด้านสุขภาพเพื่อคนไทยทุกคนอีกครั้ง เลือกพรรคเพื่อไทย หัวใจ คือ ประชาชน