ทีมทนายเผยอดีต รมต. 5 คน ตอบข้อซักถามคดีถอดถอนแทน
ย้ำ "ยิ่งลักษณ์" แถลงปิดคดี 22 ม.ค. ด้วยตนเอง
READMORE