แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 20 พฤษภาคม 2557
การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ขอเรียกร้อง รัฐบาล กกต. และผู้รับผิดชอบประกาศกฎอัยการศึก หารือ เพื่อหาทางออกของประเทศ
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 19 พฤษภาคม 2557
บ้านเมืองจะสงบสุขเมื่อยุติการบิดเบือนกฎหมาย
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 15 พฤษภาคม 2557
ค้านตั้งนายกฯนอก รธน. ซัด “สุรชัย” ให้ท้ายช่วยเหลือ “สุเทพ” ระวังเจอข้อหากบฎด้วย ขู่ดึงดันให้มีนายกฯ ม.7 แล้วประชาชนลุกฮือวุฒิสภาจะต้องรับผิดชอบ
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 12 พฤษภาคม 2557
กระบวนการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยม
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 8 พฤษภาคม 2557
โต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรียกร้องกลุ่มที่อยู่เบื้องหลัง สำนึกและเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 7 พฤษภาคม 2557
กรณี ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ขอเรียกร้องผู้รักประชาธิปไตยร่วมกันต่อต้านขบวนการสมคบคิด ย้ำ กกต. ต้องเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 6 พฤษภาคม 2557
การเลือกตั้งและความยุติธรรมเท่านั้นคือทางออกของประเทศ รัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะอยู่ไม่เกิน 12 เดือน เพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปฯ
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 28 เมษายน 2557
"หลีกเลี่ยงความรุนแรงด้วยการเลือกตั้งและตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรม" ปราศจากอคติ มีเหตุผล มีความเมตตา และปรารถนาดีต่อกัน
READMORE