แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 15 พฤษภาคม 2557
ค้านตั้งนายกฯนอก รธน. ซัด “สุรชัย” ให้ท้ายช่วยเหลือ “สุเทพ” ระวังเจอข้อหากบฎด้วย ขู่ดึงดันให้มีนายกฯ ม.7 แล้วประชาชนลุกฮือวุฒิสภาจะต้องรับผิดชอบ
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 12 พฤษภาคม 2557
กระบวนการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยม
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 8 พฤษภาคม 2557
โต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรียกร้องกลุ่มที่อยู่เบื้องหลัง สำนึกและเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 7 พฤษภาคม 2557
กรณี ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ขอเรียกร้องผู้รักประชาธิปไตยร่วมกันต่อต้านขบวนการสมคบคิด ย้ำ กกต. ต้องเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 6 พฤษภาคม 2557
การเลือกตั้งและความยุติธรรมเท่านั้นคือทางออกของประเทศ รัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะอยู่ไม่เกิน 12 เดือน เพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปฯ
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 28 เมษายน 2557
"หลีกเลี่ยงความรุนแรงด้วยการเลือกตั้งและตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรม" ปราศจากอคติ มีเหตุผล มีความเมตตา และปรารถนาดีต่อกัน
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 เมษายน 2557
“ทางออกของประเทศคือการเลือกตั้ง” เรียกร้องทุกพรรคการเมืองฟังเสียงประชาชน เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 8 เมษายน 2557
กรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต้องการเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ชี้ การใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์โดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็คือการเลือกตั้ง เรียกร้อง กกต. จัดการเลือกตั้งโดยด่วน
READMORE