แถลงการณ์พรรคร่วมฯ ขอ กกต. จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
แถลงการณ์พรรคร่วมฯ ขอคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 17 กุมภาพันธ์ 2557
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 17 กุมภาพันธ์ 2557
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 8 กุมภาพันธ์ 2557
การแก้ไขปัญหา 28 เขตที่ยังไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องกระทำโดยองค์กรใดและด้วยวิธีใด
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 4 กุมภาพันธ์ 2557
ขบวนการทำลายประชาธิปไตยและปล้นสิทธิของประชาชน
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 29 มกราคม 2557
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 29 มกราคม 2557
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 ธันวาคม 2556
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 ธันวาคม 2556
READMORE
แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี การยุบสภาผู้แทนราษฎร
แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี การยุบสภาผู้แทนราษฎร
READMORE