แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 7 พฤษภาคม 2557
กรณี ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ขอเรียกร้องผู้รักประชาธิปไตยร่วมกันต่อต้านขบวนการสมคบคิด ย้ำ กกต. ต้องเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 6 พฤษภาคม 2557
การเลือกตั้งและความยุติธรรมเท่านั้นคือทางออกของประเทศ รัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะอยู่ไม่เกิน 12 เดือน เพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปฯ
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 28 เมษายน 2557
"หลีกเลี่ยงความรุนแรงด้วยการเลือกตั้งและตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรม" ปราศจากอคติ มีเหตุผล มีความเมตตา และปรารถนาดีต่อกัน
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 เมษายน 2557
“ทางออกของประเทศคือการเลือกตั้ง” เรียกร้องทุกพรรคการเมืองฟังเสียงประชาชน เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 8 เมษายน 2557
กรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต้องการเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ชี้ การใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์โดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็คือการเลือกตั้ง เรียกร้อง กกต. จัดการเลือกตั้งโดยด่วน
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 มีนาคม 2557
ความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ชี้กระทำของผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และส่งผลกระทบระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 18 มีนาคม 2557
ขอคัดค้านการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจส่งเรื่อง หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญเสียเอง ย่อมไม่มีผลผูกพัน
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 3 มีนาคม 2557
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 3 มีนาคม 2557
READMORE