แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 8 เมษายน 2557
กรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ต้องการเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ชี้ การใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์โดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็คือการเลือกตั้ง เรียกร้อง กกต. จัดการเลือกตั้งโดยด่วน
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 มีนาคม 2557
ความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ชี้กระทำของผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และส่งผลกระทบระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 18 มีนาคม 2557
ขอคัดค้านการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจส่งเรื่อง หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญเสียเอง ย่อมไม่มีผลผูกพัน
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 3 มีนาคม 2557
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 3 มีนาคม 2557
READMORE
แถลงการณ์พรรคร่วมฯ ขอ กกต. จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
แถลงการณ์พรรคร่วมฯ ขอคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 17 กุมภาพันธ์ 2557
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 17 กุมภาพันธ์ 2557
READMORE
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 8 กุมภาพันธ์ 2557
การแก้ไขปัญหา 28 เขตที่ยังไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องกระทำโดยองค์กรใดและด้วยวิธีใด
READMORE