ที่ผ่านมาการบริหารประเทศจนเข้าสู่ปีที่ 5 พวกท่านก็กุมอำนาจอยู่ และก็ได้เอาเปรียบมามากพอสมควรแล้ว ซึ่งก็ไม่ยุติธรรมกับคนอื่นๆ ...

1 ตุลาคม 2561