1ใน3ของผู้หญิงทั่วโลกเคยถูกทำร้ายร่างกายโดยเฉพาะจากบุคคลใกล้ชิด รวมทั้งการถูกทำร้ายทางจิตใจด้วยคำพูดที่ดูหมิ่นเพศสภาพ มาร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรง...

24 พฤศจิกายน 2561