ผู้แทนฯที่แม้จะเป็นคนเก่า คนแก่ แต่หากเลือกอยู่ผิดข้าง ไม่สามารถเป็นข้างที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้...

28 พฤศจิกายน 2561