ปีหน้าร่วมกันสร้างประเทศด้วยการทลายกำแพงที่ปิดกั้นโอกาส และความมั่งคั่งของชีวิตประชาชน

31 ธันวาคม 2561