"ผมไม่กังวลว่าใครจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ เพราะพรรคเพื่อไทยทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอยู่แล้ว"

5 มกราคม 2562