"เมื่อก่อนเรามีรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมเมือง แต่ตอนนี้กลายเป็นเชื่อมสนามบิน ซึ่งไม่ใช่การกระจายความเจริญ"

5 มกราคม 2562