"งานสำคัญของเรา คือ การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เราจะไม่ละทิ้งหน้าที่ของเรา และเราจะทำให้สมกับที่เคยสัญญาว่า เพื่อไทย หัวใจคือประชาชน"

15 กรกฎาคม 2562