"การทำงานต่อจากนี้ไม่ได้เป็นการทำงานเพื่อตัวเอง แต่เป็นการทำงานเพื่อพี่น้องสมาชิกพรรคเพื่อไทย และเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคน"

15 กรกฎาคม 2562