"ก้าวสู่เพื่อไทยยุคใหม่ ไปด้วยกัน ยุคที่ประชาชนคิดเพื่อไทยทำ ยุคที่เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ ความคิดใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ยุคแห่งการทำงานร่วมกัน..

15 กรกฎาคม 2562