"รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่สามารถเอื้อให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้เลย สิทธิประชาชนถูกลิดรอน คนเห็นต่างถูกเรียกปรับทัศนคติ"

21 กรกฎาคม 2562